Pregled prostorija

KARAVAN

Šta?

Programi koje prati ova mobilna kulturna stanica mogu biti različitog tipa – od izložbi i koncerata, do dečijih programa, različitih promocija i manifestacija. Karavan pruža produkcijsku podršku jer ima sopstveno električno napajanje, a zbog svog dizajna predstavlja pravu atrakciju na događaju.

Gde?

Karavan donosi kulturu na točkovima svuda i do svih – kulturna stanica dolazi do bilo koje lokacije u okolini Novog Sada.

Karavan

Kako?

Kontaktirajte nas.